Inst. Bangu

Institute Bangu


Skoletype: Ungdoms- og                                    videregående skole

Bydel:        Bagira

Oppstart:

Rektor:      Matabaro Cesaire


Elevtall pr. jan-21:  1386 - 662 jenter                                                           724 gutter

Ant. klasser:     30

Ant. lærere:      47 -  9 kvinner, 38 menn


Håper på å få en vennskapsskole -

dere?

Informasjon om skolen kommer.

Rektor Matabaro Cesaire