EP Makedonia

Ecole Primaire  Makedonia

   

Skoletype:          Barneskole

Bydel:                 Kadutu

Oppstart:            Skoleåret 2001

Rektor:               Isengo Mango


Elevtall pr. jan 22:       796: 381 gutter og 415                                        jenter 

Dagens klasstall:        15

Ant. lærere:                 17: 7 menn og 10                                                kvinner

Vennskapsskole: Varden skole,                                   Bergen

Rektor Isengo

Mango

Barneskolen EP Makedonia ligger i den tett befolkete bydelen Ibanda, ganske sentralt i Bukavu by.  Skolen ble etablert i 2001/2002. På dette tidspunktet manglet bydelen skole til de mange barna i skolepliktig alder, men med midler fra skoler i Bergen ble det raskt satt opp noen enkle trebrakker, og skolen var i gang.

 

Det er gjort svært lite med skolebygget siden oppstarten, så bygningene er i en elendig forfatning. På grunn av manglende midler har Urafiki bare kunne bidra med det aller mest prekære, ikke minst nytt bølgeblikktak etter at en storm i 2018 dro med seg taket. I 2019 sørget Urafiki også for avløp for regnvannet for å hindre at grunnen under skolebygningene blir vasket ut under de harde regnværene som stadig oppstår i dette området.

 

EP Makedonia trenger et helt nytt skolebygg, og med dagens elevtall er det også behov for flere klasserom.  

 

Elevtallet økte med hele 83% i perioden 2016 til 2019, fra 390  til 715 elever, og elevtallet kommer antakelig til å fortsette å øke ettersom stadig flere foreldre velger å sende barna på skole.  Dagens skole har bare sju klasserom, så sju av klassene har morgenundervisning mens sju klasser må ha ettermiddagsundervisning.

 

Hvordan er utsiktene for bygging av ny skole? Urafiki har dessverre svært begrensete midler, og behovene ved de ti Urafiki-skolene er enorme. EP Makedonia må nok derfor vente en god del år før de kan få en hardt tiltrengt ny bygning.  

Bilder og historikk

14.mai 2021

Opprustingsprosjektet


I dag har Kasengire og ingeniøren Eric Zihindula hatt en rekognosering på EP Makedonia og sett på forholdene i forbindelse med opprustningsprosjektet. Da er vi i gang!

3.mai 2021

Prosjektbeskrivelse for en opprusting av

EP Makedonia


I nettverksmøte med styret for Urafiki i Bukavu (UBB) 27.mars, kom det frem at forholdene på EP Makedonia er ytterst elendige.Toalettforholdene er under enhver kritikk, skoleplassen er helt uten drenering og blir derfor et gjørmehav under regnvær, trebrakkene råtner pga. manglende fundamentering og skolen mangler mange pulter. Ut fra gjeldende prioriteringsplan er det ikke sannsynlig at vi kan starte nybygging før tidligst om 10-11 år.  Det er behov for snarlige utbedringer for å kunne holde skoledriften i gang i påvente av nybygging. I styremøte 6.april 2021 gikk styret i Urafiki Bergen inn for at EP Makedonia rustes opp med det aller mest nødvendige i løpet av kommende 3-årsperiode.


I samarbeid med UBB er det nå utarbeidet en prosjektbeskrivelse med prioritert tiltaksliste og overslag over kostnader knyttet til de ulike tiltakene.


Besøk fra Norge i 2019: 

Besøk fra Norge i 2013: 

Foreldrene på E.P. Makedonia har lagt ned mye arbeid i utbedring av skolen i løpet av de siste årene. De kan være stolte av arbeidet de har utført.   

Besøk fra Norge i 2008: 

De yngste elevene leste dikt for oss da vi besøkte skolen.