EP Kabonde

Ecole Primaire Kabonde


Skoletype:       Barneskole

Bydel:              Kabare

Oppstart:

Rektor:             Gustave Murhula                           Shamungabo


Elevtall pr.jan-21:466 - 225 jenter og 241 gutter

Ant. klasser:     9

Ant. lærere:      10 - 5 kvinner og 5 menn


Vennskapsskole: Rykene skole

                            Arendal

Rektor Gustave Murhula Shamungabo

Barneskolen Kabonde ligger på en ås utenfor byen, midt i et frodig område med bananpalmer og andre grønne vekster. Fra skoletomten er det nydelig utsikt over Kivu-sjøen.


EP Kabonde kom med i Urafiki-samarbeidet i 2013. På dette tidspunktet var klasserommene ytterst enkle, pultene var særdeles ukomfortable og uteområdet begrenset seg til noen få meter rundt skolebygningen.

Den utarbeidede prioriteringslisten og Urafikis praksis er godt kjent ved Urafiki-skolene i Bukavu, så de er innforstått med at det kan ta mange år før deres skole får de nødvendige midlene til større byggearbeid. Da EP Kabonde kom med i Urafiki-samarbeidet, var de derfor klar over at det ville ta mange år før deres skole ville bli prioritert. Når det likevel ble utbedrings- og utbyggingsarbeidet på EP Kabonde i perioden 2015 – 2020, skyldes dette utelukkende øremerkete gaver. For relativt beskjedne midler har skolen i perioden fått større skoleplass, utbedring av eksisterende bygg, 2,5 nye, enkle klasserom og mange nye pulter.


Rapport fra Utbedrings- og utbyggingsarbeidet


6.april 2021

Nå er pultene på plass! Elever, lærere og rektor takker! 

"Nos enfants sont très heureux de s´asseoir convenablement, merci encore!"

30.mars 2021

Hilsen fra rektor


"Bientot notre nouvelle classe sera équipeé en pupitre, merci beaucoup Urafiki!"


"Snart vil vårt nye klasserom bli utstyrt med pulter, tusen takk Urafiki!"


Midler fra Rykene skole gjør dette mulig!

Kabonde desember 2017

Rektor Gustave Murhula og resten av personalet på barneskolen EP Kabonde

(des 2017).

EP Kabonde i dag og i morgen

Elevtallet ved EP Kabonde kommer til å øke med en klasse pr år de kommende årene frem til skolen blir en to-parallell skole, dvs 12 klasser. Det er derfor fortsatt behov for flere klasserom, men Urafiki har som nevnt tidligere ikke midler til å bistå. Prosjektet betraktes derfor som avsluttet, men kan raskt tas opp igjen dersom det igjen kommer øremerkete midler til dette. Mulighetene for å bygge en ny skole i mur ligger også langt frem i tid, men våre kongolesiske partnere har lært seg å være tålmodige. Til tross for bygningsmessige utfordringer, kan Urafiki og ikke minst vennskapsskolen Rykene i Arendal likevel bidra til videre utvikling på EP Kabonde gjennom kontakt og faglig samarbeid og gjennom videre utvikling av vennskapsskole-forholdet. EP Kabonde er en skole med mye energi og stå-på-vilje, en skole med en dedikert rektor og dedikerte lærere som arbeider for å utvikle metodikken sin.

I oktober 2017 fikk Kabonde en norsk vennskapsskole; Rykene skole i Arendal.

En annerledes FN-samling

Koronaåret 2020 har på alle måter vært "annerledesåret" både på skolene i Norge og i Kongo - nedstegninger, kohorter, rødt nivå, gult nivå........ en travel hverdag, men likevel rom for gode arrangement:


På Rykene skole ble det arrangert  en meget anderledes og kjempefin FN samling denne høsten. Samlingen tok utgangspunkt i skolens vennskapsskole i Kongo (Kabonde) og sammenlignet punkter fra barnekonvensjonen i lys av norske og kongolesiske forhold.


På scenen i gymsalen satt det to grupper. På den ene siden en norsk klasse med pulter og stoler. På den andre siden en kongolesisk klasse på benker. I gymsalen satt det to og to kohorter i koronavenlig avstand (dermed ble samlingen gjenntatt tre ganger før alle elevene hadde fått være med)
For hvert punkt i Barnekonvensjonen ble rettigheten sett i lys av en norsk hverdag og en kongolesisk hverdag forklart av 7. trinns elever og understreket av bilder på lerret. 


Det ble veldig spesielt med så få i gymsalen om gangen, men innsatsen og sanggleden var det ingenting å si på. 

Bilder og historikk

2015 - 2016

I 2015-16 kunne skolen kjøpe en tilleggstomt. Dette ble mulig fordi to av skolens nærmeste naboer tilbød å selge tomtene sine til skolen. Trebygningene ble utbedret med tak av bølgeblikk. Taket er tett og optimismen er stor! 

2018

Elevtallet økte betydelig høsten 2018 da skolen for første gang fikk to klasser på første trinn. Behovet for et ekstra klasserom var derfor akutt. En øremerket gave var akkurat tilstrekkelig til et nytt klasserommet og nye pulter. Antall klasserom på skolen ble dermed sju.


2019

Elevtilgangen fortsatte å øke på EP Kabonde, som nå er på vei til å bli en to-parallellers skole. Nok en gang ble det behov for et nytt klasserom. Øremerkete midler fra vennskapsskolen Rykene skole i Arendal var nok både til å bygge 1,5 nye klasserom og til nye pulter. Antall klasserom etter dette: åtte + et halvferdig.


Besøk fra Norge i 2016

For en flott mottakelse vi fikk!  Og for noen flotte elever!  Rektor Gustave Murhula Shamungabo og lærerne har all grunn til å være stolte!

Ta en kikk på denne videoen fra 2016.

Besøk fra Bergen i 2013

Skoletomten er nydelig, men bygningene og skoleutstyret var i dårlig forfatning da vi besøkte skolen i 2013. Dessuten manglet skolen både uteplass og tomt til å bygge ut skolen.