Inst. Kazaroho

Institute Kazaroho

   


Skoletype:   Ungdoms- og videregående

Bydel:          Ibanda     

Oppstart:     2002

Rektor:        David Barahame Burume


Elevtall pr jan-22: 468  -   267 jenter og 233 gutter

Ant. klasser:         15    

Ant. lærere:          30 - 6 kvinner og 24 menn


Vennskapsskole: Lynghaug skole, Bergen


Rektor David

Barahame Burume

Kazaroho = "arbeid hardt"


Skolen – Kazaroho – har vært i drift som ettermiddagsskole i lokalene til en barneskole i mange år. Elever og lærere har vært tålmodige lenge.

Utbygging av Inst Kazaroho har vært Urafikis hovedsatsing de senere årene. Byggearbeidene startet for flere år siden. Den ferdige skolen skal ha 12 klasserom, kontor, lærerrom og bibliotek.

Ved skolestart høsten 2020 kunne alle klasserom tas i bruk. Det gjenstår en del arbeid før hele prosjektet er ferdigstilt, bl.a. toaletter, pussing og maling av innervegger, installasjon av elektrisitet mm.  Det mangler også en del inventar. 


Men som Kasengire Kamwarhiro (styremedlem i UBB) sa:


"Kazaroho today - a dream has become reality"

5.september 2022


Offisiell åpning av Inst Kazaroho 

  • Guvernørens representant klippet snoren
  • Taler, sang, dans og diktlesing
  • Overrekkelse av bokgave fra Norge

Bilder fra høsten 2020

Bilder fra de siste byggearbeidene

Besøk fra Bergen i 2016

Et besøk på Kazaroho starter alltid med en liten høytidelighet utendørs. Alle elevene står oppstilt mens det utveksles hilsener og gaver.

2013: Byggearbeidene er i gang