URAFIKI-skoler

Urafiki driver skolesamarbeid mellom skoler i Norge (Bergen og Arendal) og skoler i DR Kongo (Bukavu)

Om Urafiki sitt skolesamarbeid


Sentralt i Urafikis arbeid er skolesamarbeid. Dette samarbeidet mener vi bidrar til økt kunnskap, økt forståelse, muligheter for kulturutveksling og vennskapsutvikling mellom Norge og DR Kongo.


Vi ønsker at alle skolene vi samarbeider med i Bukavu, Kongo skal ha en norsk vennskapsskole.  Styret for Urafiki, Bergen arbeider med å finne skoler som vil være vennskapsskoler, formidler kontakt, besøker skolene og bistår med opplysning og inspirasjon i arbeidet.


Målsettingen med arbeidet er at det skal gi kunnskap om DR Kongo, forståelse, respekt og innsikt i andres levekår og kultur, og en positiv holdning til hverandre. Dette inngår som sentrale element i overordnet del og i læreplaner for ulike fag etter gjeldende læreplanverk; Kunnskapsløftet 2020.

 

Det er ingen forutsetning at de norske skolene skal bidra med gaver, men de fleste har likevel ulike innsamlingsaksjoner der midlene går til oppgradering og rehabilitering av skolebygg, uteområde, inventar og utstyr.

 

 

I øyeblikket har vi fem vennskapsskolepar:

  • EP Mukukwe og Christi Krybbe skole i Bergen
  • EP Mulambula og Midttun skole i Bergen og Seim skule i Alver
  • EP Baraka og Bjørndalsskogen skole
  • EP Kabonde og Rykene skole i Arendal
  • Inst. Kazaroho og Lynghaug skole

 

Fem skoler i Bukavu mangler vennskapsskole:

  • EP Nyamugu
  • EP Makedonia
  • Inst. Bangu
  • Inst. Makedonia
  • Inst. Tumaini

 

Skolestart ved 6 år

EP = Ecole primaire (barneskole)

Inst. = Institute (3 + 3 år - kombinert ungdoms- og videregående skole)

Antall elever og lærere på 11 Urafikiskoler i Bukavu skoleåret 2023-24:


8174 elever og 253 lærere 


Elevtallsutvikling fra 2016 - 2024