URAFIKI-skoler

Urafiki - skolesamarbeid mellom skoler i Bergen og Arendal i Norge og Bukavu i DR Kongo

Om Urafiki sitt arbeid

Urafiki skal bidra til skoleutvikling i Bukavu, DR Kongo og til økt forståelse, kulturutveksling og vennskapsutvikling mellom Norge og DR Kongo.

Vi ønsker at alle skolene vi samarbeider med i Bukavu, Kongo skal ha en norsk vennskapsskole.  Styret for Urafiki, Bergen arbeider med å finne skoler som vil være vennskapsskoler, formidler kontakt, besøker skolene og bistår med opplysning og inspirasjon i arbeidet.

Målsettingen med arbeidet er at det skal gi kunnskap om DR Kongo, forståelse og innsikt i andres levekår og kultur, og en positiv holdning til hverandre. Disse kunnskapene inngår som naturlige element i overordnet del og i læreplaner for ulike fag etter gjeldende læreplanverk; Kunnskapsløftet 2020.

 

Det er ingen forutsetning at de norske skolene skal bidra med gaver, men de fleste har likevel ulike innsamlingsaksjoner der midlene går til oppgradering og rehabilitering av skolebygg, uteområde, inventar og utstyr.

 

 

I øyeblikket har vi seks vennskapsskolepar:

  • EP Mukukwe og Christi Krybbe skole i Bergen
  • EP Makedonia og Varden skole i Bergen
  • EP Mulambula og Midttun skole i Bergen og Seim skule i Alver
  • EP Baraka og Bjørndalsskogen skole
  • EP Kabonde og Rykene skole i Arendal
  • Inst. Kazaroho og Lynghaug skole

 

Fire skoler i Bukavu mangler vennskapsskole:

  • EP Nyamugu
  • Inst. Bangu
  • Inst. Makedonia
  • Inst. Tumaini

 

Skolestart ved 6 år

EP = Ecole primaire (barneskole)

Inst. = Institute (3 + 3 år - kombinert ungdoms- og videregående skole)


Antall elever og lærere pr januar 2022

6722 elever og 232 lærere