Siste nytt fra EP Mukukwe

EP Mukukwe - siste nytt

Prosjektbesøk 24.februar 2024

EP Mukukwe ligger i et trygt område av Bukavu. Skolens ansatte er godt kvalifiserte, noe som gjør at elevene lykkes underveis og på eksamen. Arbeidet og resultatene skolen har, gjør at det er stor etterspørsel om skoleplass på EP Mukukwe. Over 95% av de ansatte har statlig godkjenning og blir betalt av staten. Skolens ansatte består av 61% kvinner, det vil si 11 kvinner av totalt 18 lærere. Skolens store utfordring er at mer enn 42% av klasserommene består av dårlige plankebygg. I tillegg er utstyr og pulter nedslitt. Toalettkapasiteten er utilstrekkelig i forhold til behovet og skolen mangler bibliotek. Til tross for vanskelige omstendigheter, framholder skolen selv at de jobber systematisk og oppnår tilfredsstillende resultater som blir verdsatt av alle interessenter. Rektor Kibundila Shabani sier at en av hemmelighetene bak de gode resultatene blant annet er samarbeidet de har hatt med Christi Krybbe skoler i Bergen!

En delegasjon fra Norge besøkte Bukavu i september 2022


Alle de 10 Urafikiskolene ble besøkt og under har vi lagt ut fire videoer fra besøket på Mukukwe.

Elevene på EP Mukukwe synger til ære for de norske gjestene.

En gutt presenterer seg og hilser spesielt til elevene på Christi Krybbe skoler i Bergen.

En av jentene presenterer seg og hilser til alle i Norge.

En av jentene deklamerer dikt.