Siste nytt fra EP Baraka

EP Baraka - siste nytt

3.mai 2024

Elevene på Baraka har sendt tegninger til vennene på Bjørndalsskogen skole. Tegningene viser noen av de daglige aktivitetene i en kongolesisk landsby.

Tegning 3
Tegning 5
Tegning 2
Tegning 6
Tegning 1
Tegning 4

3.mai 2024

Utbedringsarbeid på EP Baraka

EP Baraka holder til i to etasjers trebrakker på en svært liten skoletomt. Skolen står for tur for nybygging når arbeidene på EP Mulambula er ferdig, men først må det kjøpes ny og større tomt, og tomter er dyre i Bukavu. Da vi besøkte EP Baraka i februar, så vi at det var et stort behov for ekstra etasjestøtter mellom første og andre etasje i de nåværende klasserommene som et strakstiltak. Vel hjemme i Norge, fant styret det nødvendig å omprioritere noen midler til dette arbeidet. Det tok ikke lang tid før penger ble overført og det nødvendige arbeidet var i gang! Nok en gang fikk vi erfare den imponerende dugnadsiunnsatsen i Bukavu! Arbeidet er nå ferdigstilt - til stor glede for alle!

Prosjektbesøk på EP Baraka 24.februar 2024

EP Baraka er en av skolene som sårt trenger oppgradering. Tomten er for liten til at skolen kan utvides og kjøp av ny tomt et annet sted medfører en fare for at dagens elever ikke kan gå der på grunn av avstand. Dette er et stort dillemma og en stor utfordring som vi håper det er mulig å finne en løsning på etter hvert! Til tross for krevende forhold styres skolen av en alltid smilende rektor Gilbert! Lærerne er dyktige og elevene trives godt. Skolegården heller nedover mot inngangen, så ballsparking er ikke så enkelt her. Men hoppestrikk fra Norge ble tatt i mot med stor glede!