EP Nyamugo 1

Ecole Primaire Nyamugo 1


Skoletype:     Barneskole

Bydel:            Kaduto

Oppstart:       1957

Rektor:           Daniel Ndagano                             Matabaro


Elevtall jan -24:   1042 - 531 jenter og 511                                  gutter

Ant. klasser:        19 klasser

Ant. lærere:         24 - 7 menn og 17 kvinner


Vil gjerne ha en vennskapsskole - kanskje dere?

Rektor Daniel Ndagano Matabaro 

EP Nyamugo ble innlemmet i Urafikisamarbeidet i februar 2019.


Skolen kom med i Urafiki-samarbeidet samtidig som en liten delegasjon fra Urafiki i Norge besøkte Bukavu. Skolen hadde på dette tidspunktet 19 klasser, 22 lærere og 432 elever hvorav 221 gutter og 201 jenter.


Skolen ble innlemmet i Urafikisamarbeidet, og det skulle ikke gå lang tid før nødvendige midler til rennovering var på plass.


Høsten 2019 mottok Urafiki et betydelig beløp øremerket nettopp Nyamugo, og det ble laget en plan for rennovering:


          • å skifte ut alle knuste vinduer og male skolen

          • å erstatte ødelagte pulter og kjøpe inn pulter til den ønskete utvidelsen av elevtallet

          • å installere et lite solcelleanlegg, i første omgang til å drifte de fem PC-ene skolen fikk som gave i                    forbindelse med den norske delegasjonens besøk.


Det var også ønske om et lite tilbygg med ett klasserom, for med 19 klasser og bare 18 rom manglet skolen et klasserom, men det var tidlig klart at det ikke var rom for nybygg innenfor de øremerkete midlene. Nok en gang fikk EP Nyamugo uventet hjelp. Da arbeidet var kommet så langt, tilbød plutselig en av skolens tidligere elever å bidra med midler både til utskifting av vinduene og til maling av skolen utvendig og innvendig. Samtidig økte de øremerkete midlene til Nyamugo på Urafikis konto, og dermed kunne et nytt klasserom inkluderes i prosjektet.

Kartet viser hvor EP Nyamugo 1 og 2 ligger i Bukavu