Siste nytt fra EP Nyamugu

EP Nyamugo 1 - siste nytt

Hva har skjedd på EP Nyamugu?   

Januar 2023 

 

Urafiki kom i kontakt med EP Nyamugu første gang i februar 2019 da en liten delegasjon besøkte Urafiki i Bukavu.  Skolen hadde på det tidspunktet 19 klasser, 22 lærere, 432 elever hvordan 221 gutter 201 jenter (Her mangler 10 elever i regnestykket, men det er samtidig dette som står i rapporten vår!) Situasjonen på skolen på dette tidspunktet er beskrevet i rapport fra prosjekt «Renovering og utbygging av barneskolen EP Nyamugu, Bukavu, Kongo.» 

Etter renovering har elevtallet økt betraktelig.  Da en delegasjon besøkte skolen i 2022, ble de overrasket over å få vite at det nå eksisterer en Nyamugu 1 og en Nyamugu 2.  Elevtallet økte så mye at det var nødvendig å dele virksomheten i to atskilte skoler. De to skolene deler samme bygning, den ene har undervisning om morgenen og den andre om ettermiddagen.   


Elevtall pr sept 2022:  

                                       Gutter               Jenter             Samlet

Nyamugu 1:                   477                   427                 904

Nyamugu 2:                   402                   421                 823

Samlet sum:                                                                 1727

Video fra skolebesøk september 2022