Siste nytt fra EP Nyamugu

EP Nyamugo 1 - siste nytt

EP Nyamugo 1 ligger sentralt i bydelen Kaduto. Skolen har 1042 elever fordelt på 19 klasser og  24 lærere. Etter at det ble innført gratis skole  i Kongo, har elevtallet økt.  Skolen tar i mot mange elever fra svært fattige familier som før ikke hadde midler til å sende barna sine på skolen. Det medfører at skolen har for få pulter og for lite undervisningsmateriell.


På avsluttende eksamen for barneskolen i 2022/23 hadde 95% av elevene bestått. Dette er et resultat av lærernes gode opplæring og veiledning av elevene. Imponerende med tanke på hvilke krevende forhold lærere og elever har!


Skolens største utfordring nå er at den er truet av erosjon. En bygning som inneholder 4 klasserom og kontorer står i fare for å kollapse hvis det ikke blir gjort noe. 

Her ser vi grøften og vannmassene som stadig graver seg nærmere og nærmere skolebygget når regnet står på som værst. Det er store mengder vann som kommer nedover og truer skolebygningen i regntiden!

EP Nyamugo 1 og 2 - med blomstrende trær i skolegården!

Rektor Daniel og rektor Noella

Alltid kjekt å få hilse på elevene!

For en velkomst! 

Prosjektbesøk på EP Nyamugo 1 29.februar 2024

Hva har skjedd på EP Nyamugu?   

Januar 2023 

 

Urafiki kom i kontakt med EP Nyamugu første gang i februar 2019 da en liten delegasjon besøkte Urafiki i Bukavu.  Skolen hadde på det tidspunktet 19 klasser, 22 lærere, 432 elever hvordan 221 gutter 201 jenter (Her mangler 10 elever i regnestykket, men det er samtidig dette som står i rapporten vår!) Situasjonen på skolen på dette tidspunktet er beskrevet i rapport fra prosjekt «Renovering og utbygging av barneskolen EP Nyamugu, Bukavu, Kongo» - rapporten ligger her 

Etter renovering har elevtallet økt betraktelig.  Da en delegasjon besøkte skolen i 2022, ble de overrasket over å få vite at det nå eksisterer en Nyamugu 1 og en Nyamugu 2.  Elevtallet økte så mye at det var nødvendig å dele virksomheten i to atskilte skoler. De to skolene deler samme bygning, den ene har undervisning om morgenen og den andre om ettermiddagen.   


Elevtall pr jan 2024:  

                                       Gutter               Jenter             Samlet

Nyamugu 1:                   511                   531                1042

Nyamugu 2:                   413                   425                  838

Samlet sum:                                                                 1880

Video fra skolebesøk september 2022