Geografi og miljø

Geografi og miljø

Den demokratiske republikken Kongo (forkortet DR Kongo) er en republikk i Afrika som omfatter det meste av Kongobassenget.


DR Kongo er det nest største landet i Afrika. Landet strekker seg over store deler av Afrikas innland, og har en kort kystlinje ved elven Kongoflodens munning ut i Atlanterhavet.


DR Kongo grenser til Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan i nord, UgandaRwanda og Burundi i øst, Zambia og Angola i sør og Republikken Kongo i vest.


DR Kongo er blant de fire folkerikeste i Afrika og de ti mest befolkede i verden. Landet har en svært variert befolkning med over 250 forskjellige etnisiteter, der ingen er i flertall. De fleste av folkegruppene er bantuer, men det er også hamittiske folkeslag og sanfolk.


DR Kongo er svært rikt på naturressurser, både mineraler og landbruksprodukter, men mange tiår med undertrykkende styre og væpnede konflikter har ført til at ressursene er dårlig utnyttet.

Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i landet. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. 

DR Kongo dekker størsteparten av det som kalles "Kongobassenget". Kongobassenget innholder rike bergarter og er bevokst med tropisk regnskog. Tropisk regnskog er skog i områder med mye nedbør jevnt fordelt gjennom året. Den nest største regnskogen i verden ligger her i DR Kongo. Totalt dekker regnskogene i verden bare seks prosent av jordens areal, men de inneholder 50% av alle dyre- og plantearter. Ca. 70% av planteartene i regnskogen er eviggrønne trær og busker. I alt kan det finnes over 5 - 10 millioner forskjellige arter i tropisk regnskog. Mange av dyreartene er utrydningstruet, ulovlig krypskyting er utbredt. Selv om det finnes et stort antall dyrearter i regnskogen, er det plantene som dominerer der.

Klimaet i DR Kongo er tropisk med høy luftfuktighet og en relativt høy temperatur året rundt. Landområdene sør for ekvator har regntid mellom november og mars, samtidig som det er tørketid nord for ekvator. De sentrale områdene langs ekvator har mindre forskjeller mellom årstidene. Det tropiske klimaet fører med seg kraftig regnskyll, og landet opplever hyppig tordenvær. Kongofloden oversvømmes regelmessig, og faren for flom og jordskred er stor i enkelte områder. De sørlige områdene rammes av periodisk tørke. 

De største miljøproblemene i DR Kongo knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging. Avskoging skyldes svijordbruk og hogst for produksjon av trekull.  Gruvedrift er en viktig industri i landet, men fører også til store miljøskader.


Regnskogene er blant jordens eldste økosystemer. De har utviklet seg gjennom millioner av år og er med på å styre klimautviklingen, lokalt og globalt. Når regnskog fjernes, vil det får store konsekvenser for verdens klima.