Siste nytt fra EP Makedonia

EP Makedonia - siste nytt

13.februar 2023


Tvers over skolegården til EP Makedonia går det en grøft. Grøften er delvis åpen, og her renner det kloakk fra både skolen og bygg rundt skolen. Urafiki vil sette lukking av grøften høyt på prioriteringslisten i 2023. Bildene er tatt i forbindelse med skolebesøk fra Norge i september 2022.

Skoleplass 3
Skoleplass 2
Skoleplass 1
Klasserom 1
Undervisning
Toaletter
Grøft