Siste nytt fra EP Makedonia

EP Makedonia - siste nytt

Prosjektbesøk 26.februar 2024

EP Makedonia er en av skolene som har store behov for rehabilitering. Skoletomten er stor og flott så her er det muligheter! I dag undervises det i to skift på grunn av mangel på klasserom til alle skolen 15 klasser (769 elever). Skolen har heller ikke kontor og det er dårlig med arbeidsrom til lærerne. Til tross for alle disse utfordringene, undervises det på høyt nivå med kvalifiserte lærere: Skolen er stolt av arbeidet de gjør, og det har de all grunn til. Det siste Urafiki har bidratt med er midler til bygging av 8 gode toaletter. Vi ser fram til videre samarbeid om utbygging av skolen når bare midlene er der! Smilende lærere og glade elever gir oss en god følelse av å være på et godt sted tross alle utfordringer!

13.februar 2023


Tvers over skolegården til EP Makedonia går det en grøft. Grøften er delvis åpen, og her renner det kloakk fra både skolen og bygg rundt skolen. Urafiki vil sette lukking av grøften høyt på prioriteringslisten i 2023. Bildene er tatt i forbindelse med skolebesøk fra Norge i september 2022.

Skoleplass 3
Skoleplass 2
Skoleplass 1
Klasserom 1
Undervisning
Toaletter
Grøft