Inst. Tumaini

Institute Tumaini


Skoletype: Ungdoms- og                                videregående skole

Bydel:       Ibanda

Oppstart:  2003

Rektor:     Biringanine Rukomeza


Elevtall mars -23: 496 elever - 293 jenter og                                                   203 gutter

Ant. klasser:      14 klasser

Ant. lærere:       31 - 4 kvinner og 27 menn


Håper på å få en vennskapsskole - dere?

Rektor Biringanine Rukomeza

Institute Tumaini har en solid og god skolebygning som ble bygget i 2003 ved hjelp av midler fra Norad.  Den har 14 klasser med totalt 497 elever, 277 jenter og 218 gutter. Skolen har tilbud bl.a. innenfor økonomi og ledelse; Commercial og Management.


Tumaini har et tydelig verdigrunnlag og har høye forventninger til både lærere og elever.  Dette gir resultater.  Jevnlig scorer de helt i toppen i Kongo innenfor Commercial administration og informatikk. Skolen fikk andreplass i en internasjonal matematikk-konkurranse i regi av University of Nairobi, Kenya,  top ti i verden i en skuespillkonkurranse…


Skolen arbeider aktivt for å implementere nye pedagogiske metoder, med vekt på elevaktive og deltakende arbeidsformer, og ambisjonene er høye: elevene skal stå for 75% av aktiviteten i klasserommet og lærerens rolle som tilrettelegger…


Rektor Biringanine Rukomeza er en av ildsjelene i Urafiki-samarbeidet.

Kartet viser hvor skolen ligger i Bukavu