Historikk

EP Nyamugo 1 - historikk

Barneskolen EP Nyamugo er en rent offentlig skole som ligger i den tett befolkete bydelen Kadutu sentralt i Bukavu, DR Kongo. Skolen ble bygget av belgierne i 1957, mot slutten av kolonitiden, og skolens første rektor var belgisk. Skolebygget er kvadratisk med skoleplass i midten. Den er bygget i mur, hovedbygget i to etasjer, øvrige deler i en etasje. 


En gruppe fra Bergen besøkte skolen i 2019. Skolebygningen var da på alle måter et trist syn. Bygningene var solide nok, men skolen var likevel i en totalt elendig forfatning som følge av kriger, manglende offentlig styring og generell fattigdom. Ikke en hel vindusrute, malingen flasset, omtrent ingen hele pulter - nesten som en spøkelsesbygning. Rektor var tydelig på at skolens største utfordring likevel var det lave elevtallet. Et gjennomsnitt på 22,7 elever/klasse er ikke mye i kongolesisk sammenheng, og skolebygget hadde utvilsomt plass til atskillig flere elever. Men elevgrunnlaget var så absolutt til stede, for en stor prosentandel av barna i skolens absolutte nærområdet gikk ikke på skole.


Rektor på skolen var likevel tydelig på hva som skulle ligge i skolens kvaliteter:

       - alle skolens lærere har formell utdanning

       - skolebygningene er solide

       - godt samarbeid mellom ledelsen og personalet


Skolen ble innlemmet i Urafikisamarbeidet og det skulle ikke gå lang tid før nødvendige midler til rennovering var på plass. Høsten 2019 mottok Urafiki et betydelig beløp øremerket nettopp Nyamugo.


EP Nyamugo i dag og i morgen

EP Nyamugo har reist seg som fuglen Fønix fra asken. Elevtallet har økt med over 100 %, fra 432 til 1042. Dette er en formidabel økning! Skolebygningene lyser opp i glade farger og solen glitrer i de nye, hele vindusrutene. Alle de 19 klassene disponerer sitt egen klasserom, og elevene har nye fine pulter å sitte på. EP Nyamugo har også tatt det første skrittet inn i fremtidens klasserom med digitale hjelpemidler drevet av solceller. Foreløpig disponerer skolen bare de fem laptop-ene som de har fått fra Norge, men flere er på vei. Dermed er rammene lagt for god undervisning og for en kontinuerlig utvikling av undervisningskvaliteten i samarbeid med de øvrige Urafikiskolene i Bukavu og med vennskapsskoler i Norge.


Rapport fra Renovering og utbygging  2019-2020


EP Nyamugo ble innlemmet i Urafikisamarbeidet i februar 2019.


Skolen kom med i Urafiki-samarbeidet samtidig som en liten delegasjon fra Urafiki i Norge besøkte Bukavu. Skolen hadde på dette tidspunktet 19 klasser, 22 lærere og 432 elever hvorav 221 gutter og 201 jenter.


Skolen ble innlemmet i Urafikisamarbeidet, og det skulle ikke gå lang tid før nødvendige midler til rennovering var på plass.


Høsten 2019 mottok Urafiki et betydelig beløp øremerket nettopp Nyamugo, og det ble laget en plan for rennovering:


          • å skifte ut alle knuste vinduer og male skolen

          • å erstatte ødelagte pulter og kjøpe inn pulter til den ønskete utvidelsen av elevtallet

          • å installere et lite solcelleanlegg, i første omgang til å drifte de fem PC-ene skolen fikk som gave i                    forbindelse med den norske delegasjonens besøk.


Det var også ønske om et lite tilbygg med ett klasserom, for med 19 klasser og bare 18 rom manglet skolen et klasserom, men det var tidlig klart at det ikke var rom for nybygg innenfor de øremerkete midlene. Nok en gang fikk EP Nyamugo uventet hjelp. Da arbeidet var kommet så langt, tilbød plutselig en av skolens tidligere elever å bidra med midler både til utskifting av vinduene og til maling av skolen utvendig og innvendig. Samtidig økte de øremerkete midlene til Nyamugo på Urafikis konto, og dermed kunne et nytt klasserom inkluderes i prosjektet.

Triste forhold før 2019

Rennovering kom heldigvis raskt i gang