Inst. Bangu

Institute Bangu


Skoletype: Ungdoms- og                                    videregående skole

Bydel:        Bagira

Oppstart:

Rektor:      Jean de Dieu Nshokano


Elevtall jan -24:  974 - 465 jenter                                                           509 gutter

Ant. klasser:     31

Ant. lærere:      52 -  8 kvinner og 44 menn


Håper på å få en vennskapsskole -

dere?

Rektor Jean de Dieu 

Nshokano

Mer informasjon om skolen kommer.

Kartet viset  Inst Bangu sin beliggenhet i Bukavu