Inst. Bangu

Institute Bangu


Skoletype: Ungdoms- og                                    videregående skole

Bydel:        Bagira

Oppstart:

Rektor:      Matabaro Cesaire


Elevtall mars -23:  1097 - 581 jenter                                                           516 gutter

Ant. klasser:     31

Ant. lærere:      52 -  8 kvinner og 44 menn


Håper på å få en vennskapsskole -

dere?

Mer informasjon om skolen kommer.

Rektor Matabaro Cesaire

Kartet viset  Inst Bangu sin beliggenhet i Bukavu