Hva er en Urafikiskole?

Hva er en Urafikiskole? 

TILLIT - LIKEVERD - GJENSIDIG RESPEKT - KJÆRLIGHET

  • Hvilke forventninger har vi til skoler som er med i Urafiki-arbeidet?
  • Hva betyr våre verdier og målområder i arbeidet som gjøres på skolene?
  • Hvordan kan skolene ta hensyn til alle de tre sidene i trekanten / modellen vår? 
  • Hva forventer vi av Urafiki-kontaktene?
  • Hvordan etableres et vennskapsskolesamarbeid og hva inngår i arbeidet?
  • Hva kan Urafiki tilby som støtte i arbeidet?