Siste nytt

EP Nyamugo 2 - siste nytt

Prosjektbesøk fra Norge 29.februar 2024

Elevene imponerer oss med

flott sang - for en velkomst!

EP Nyamugo er den siste skolen som er kommet med i "Urafiki-familien" og for oss var det spesielt hyggelig nå å bli litt mere kjent med skolens rektor, Noella. Vi samarbeider med 11 skoler i Bukavu, og Noella er den eneste kvinnelige rektoren. Vi heier litt ekstra på henne!


Skolen har et godt kvalifisert personale, men også her er det en del lærere uten statlig godkjenning. Det er mange elever på skolen, 838 totalt. 97% av elevene består den årlige eksamenen på sitt trinn og 99% består den statlige eksamenen TENAFEP etter endt barneskole. Disse resultatene vitner om høy kvalitet på undervisningen. En stor mulighet er at skolen har lærere med utdannelse i informatikk.


Av utfordringer skolen har pekes det spesielt på mangel på pulter og datautstyr. I tillegg er det administrative kontoret uegnet og dårlig utstyrt. Skolen deler bygning med Nyamugo 1 og ser på den truende erosjonen og veggen som kan kollapse, som skolens absolutt største utfordring.

Så fikk vi repetert litt geometri! Engasjerende lærer og flott time!

Tiltak for å hindre frafall av jenter i utdanningen

Menstruasjon er en naturlig del av livet. På Nyamugo legges det stor vekt på informasjon og opplæring om kroppens utvikling. Det snakkes åpent om temaet - mensen er ikke tabubelagt! Dermed slipper jentene å skamme seg på grunn av ubehagelige opplevelser når de får mensen. Frafall av jenter i utdanningen er et stort problem i fattige land, så dette er kjempeviktig! 


På Nyamugo lærer også jentene hvordan de kan sy sine egne bind!