Siste nytt fra EP Mulambula

EP Mulambula - siste nytt

13.februar 2023


EP Mulambula vil i årene fremover være ett av Urafikis hovedprosjekt; estimert ferdigstillelse i løpet av 2026 avhengig av innsamlede midler i Norge.

Skolens tomt var i utgangspunktet for liten til særlige utvidelser, så kjøp av tilleggsarealer ble gjort både i 2015 og i 2017. Resultatet er nå en god og romslig tomt, egnet for både nybygging og for lek og utendørsaktivitet. Utvidelsen i fase 2 vil gi skolen 9 nye klasserom. Det er et håpom at de fem første klasserommene blir ferdig i løpet av våren.


Bildene viser hvor langt arbeidet var kommet da representanter fra styret i Norge besøkte Bukavu i september 2022. Fundamentering, tak og vegger er på plass. Nå skal det først lages 26 store og 24 små vinduer samt fem solide dører, alt i stål. Disse lages på stedet.

Utsikt
0 Utsikt
6 Murbygg
5 Nybygg
4 Nybygg
3 Nybygg
2 Synfaring
7 Murvegg
12 Undervisning
11 Safari med elever ute
10 Velkommen til skolen
9 Skoleplass
13 Rektors kontor
8 Personalet
1 Mulambula