Lycée Kazaroho

Lycée Kazaroho

   


Skoletype:   Ungdoms- og videregående

Bydel:          Ibanda     

Oppstart:     2002

Rektor:        David Barahame Burume


Elevtall jan -24:   570  -   384 jenter og 186 gutter

Ant. klasser:             

Ant. lærere:         34 - 8 kvinner og 26 menn


Vennskapsskole: Lynghaug skole, Bergen


Rektor David

Barahame Burume

"Kazaroho today - a dream has become reality"

Kazaroho betyr "hardt arbeid"


Samarbeidet mellom skoler i Bergen og Bukavu i Kongo startet i 1992 gjennom etablering av barneskolen EP Mukukwe. Startkapitalen kom fra en solidaritetsaksjon ved Christi Krybbe skoler i Bergen. Et beskjedent beløp var nok til å leie en brakke, - og skolen var et faktum. Spørsmålet om ungdoms- og videregående skole ble aktuelt etter hvert som elevene ble eldre, og i 1997 kunne Lycée Kazaroho (en kombinert ungdoms-/ videregående skole) starte opp med en klasse på 12 elever i lokalene til barneskolen Mukukwe. Skolen fikk benytte barneskolens lokaler på ettermiddagstid og tilbød studielinjen technique couture3, sømteknisk linje.


Med økende elevtall tok Lycée Kazaroho stadig flere av klasserommene på barneskolen Mukukwe i bruk på ettermiddagstid. Ved hjelp av innsamlete midler fra bergensskoler ble romkapasiteten utvidet noe. Det ble satt opp noen klasserom i brakkebygg 2002. Arbeidsforholdene for lærere og elever var langt fra ideelle. Det var ikke minst vanskelig for 13 -18 åringer å arbeide ved pulter tilpasset barneskoleelever. Et besøk fra Bergen i 2013 kunne konstantere at driften var i god gjenge, men at de fysiske forholdene var svært dårlig. En svært ambisiøs idè om å bygge en skikkelig skolebygning til Institute Kazaroho ble presentert. Til tross for stor usikkerhet ble konklusjonen at sammen skulle Urafiki i Bergen og Bukavu gjøre et forsøk. Bygging av Kazaroho skole ble med dette det første store prosjektet i Urafiki-samarbeidet.


Innsamlingsaksjoner i Norge ble intensivert - loppemarked, julemarked og ulike solidaritetsaksjoner ved Bjørndalsskogen og Lynghaug skoler. 


I 2021 mottok Urafiki N følgende melding om kapasiteten ved den nye skole


  • "The National Ministry of Education authorizes the Kazaroho High School to organize 18 classes including 4 orientation cycle classes, 4 long cycle in pedagogy, 4 long cycle in social technique and 4 in tailoring technic. .Now only 16 classes are operational because the cut and sew section is still at the fourth level. Sewing cutting classes are less crowded (between 8 and 15 students per class) because they are more practical than theoretical"


Byggearbeidene har pågått over lang tid, lærere, elever og ledelse har ventet tålmodig. Skolen står nå ferdig med 12 klasserom, kontor, lærerrom og bibliotek.


Skolen ble offisielt åpnet i 5.september 2022 . Det ble en flott markering med deltagelse fra både offisielle myndigheter og representanter fra styret i Urafiki Norge. Se flere bilder fra åpningen under "Historikk"


Kartet viser hvor skolen ligger i Bukavu