EP Nyamugo 2

Ecole Primaire Nyamugo 2


Skoletype:     Barneskole

Bydel:            Kaduto

Oppstart:       2005

Rektor:          Noella                                            Munyerenkana


Elevtall jan -24:  838 - 425 jenter og 413                                   gutter

Ant. klasser:       15 klasser

Ant. lærere:        20 - 11 menn og 9 kvinner


Vil gjerne ha en vennskapsskole - kanskje dere?

Rektor Noella 

Munyerenkana

EP Nyamugo 2 kom med i Urafiki-samarbeidet i 2023 som den 11. og foreløpig siste Urafiki-skolen i Bukavu.


EP Nyamugo 2 er en barneskole som ligger i den tett befolkete bydelen Kadutu, sentralt i Bukavu.  Skolen ble etablert i 2005 da barneskolen Nyamugo ble delt i to skoler med nesten identisk navn: Nyamugo 1 og Nyamugo 2. 


Noella Munyerenkana har vært skolens rektor siden 2019. Før det var hun nestleder på EP Nyakaliba, en offentlig, kommunal skole i Bukavu.


De to Nyamugu-skolene deler skolebygning. Den ene skolen har undervisning fra morgenen, den andre har undervisning om ettermiddagen. Skolebygningen ble renovert av Urafiki i 2019 og klasserommene ble innredet med nye pulter, så både lærere og elever har gode arbeidsforhold.Kartet viser hvor EP Nyamugo 1 og 2 ligger i Buakvu