Undervisning

Undervisningssider

På sidene under denne menyen, vil vi legge inn relevant undervisningsstoff. 


Vårt mål med sidene er å dele  undervisningsopplegg, idéer, lenker og annet stoff som kan brukes i opplæringen. Vi håper sidene kan bidra til at Urafikiarbeidet blir noe mer enn en aksjonsdag eller to i skoleåret.


Urafiki vil bidra til at elevene utvikler kunnskaper, verdier og holdninger gjennom konkrete erfaringer i samarbeid på tvers av landegrenser og oppvekstforhold. Vi ønsker at de skal utvikle en kompetanse som styrker deres forståelse av vår globale verden. Gjennom kulturutveksling og vennskapsutvikling vil respekt og tillit stå sentralt.


Vi håper sidene vil bli til god nytte på skolene! Innspill, idéer med mere mottas med takk - vi deler!