Historikk

EP Makedonia - historikk

14.mai 2021

Opprustingsprosjektet


I dag har Kasengire og ingeniøren Eric Zihindula hatt en rekognosering på EP Makedonia og sett på forholdene i forbindelse med opprustningsprosjektet. Da er vi i gang!

3.mai 2021

Prosjektbeskrivelse for en opprusting av

EP Makedonia


I nettverksmøte med styret for Urafiki i Bukavu (UBB) 27.mars, kom det frem at forholdene på EP Makedonia er ytterst elendige.Toalettforholdene er under enhver kritikk, skoleplassen er helt uten drenering og blir derfor et gjørmehav under regnvær, trebrakkene råtner pga. manglende fundamentering og skolen mangler mange pulter. Ut fra gjeldende prioriteringsplan er det ikke sannsynlig at vi kan starte nybygging før tidligst om 10-11 år.  Det er behov for snarlige utbedringer for å kunne holde skoledriften i gang i påvente av nybygging. I styremøte 6.april 2021 gikk styret i Urafiki Bergen inn for at EP Makedonia rustes opp med det aller mest nødvendige i løpet av kommende 3-årsperiode.


I samarbeid med UBB er det nå utarbeidet en prosjektbeskrivelse med prioritert tiltaksliste og overslag over kostnader knyttet til de ulike tiltakene.


Besøk fra Norge i 2019: 

Besøk fra Norge i 2013: 

Foreldrene på E.P. Makedonia har lagt ned mye arbeid i utbedring av skolen i løpet av de siste årene. De kan være stolte av arbeidet de har utført.   

Besøk fra Norge i 2008: 

De yngste elevene leste dikt for oss da vi besøkte skolen.