Siste nytt fra Inst. Makedonia

Inst. Makedonia - siste nytt

Inst Makedonia har tatt i bruk flere nye klasserom siden sist det var besøk fra Norge. Bygningsstandarden er blitt veldig bra. Nybygget framstår som som ett av skolens store framskritt og styrke. Ellers framhever skolen selv at de har et ungt og kvalifisert personale og ikke minst et foreldreutvalg det samarbeides godt med. Studentene er lærevillige og disiplinerte. Gamle møbler er i ferd med å bli erstattet av nye og etterhvert har skolen også tatt i bruk dataverktøy. 


Skolens utfordringer er mangel på vann og elektrisitet. Videre er åtte lærere ubetalt, det vil si at de er uten statlig godkjenning og får redusert lønn. Skolen har ingen pedagogiske rådgivere, ikke sekretær og de mangler fasiliteter til kontor, bibliotek og datarom. Undervisningsmateriell er det også lite av. Til tross for alle utfordringene fremstår Inst Makedonia som en solid skole, med et dyktig personale og motiverte studenter! Det var utrolig kjekt å få være med i undervisningen til noen av lærerne!

Prosjektbesøk på Inst Makedonia 26.februar 2024Å uttrykke seg skriftlig og muntlig ses på som en svært viktig ferdighet på skolene i Bukavu - hør bare på disse to jentene som her leser sine egne tekster!

Urafiki-treff 10.mai 2023


Presentasjon og status - her

Skolebesøk i september 2022

I den nye blokka er det nå bygget 6 nye klasserom. Trappen opp mangler rekkverk, så her er bare "råbygget".

Det er kommet dører og vindusrammer i 1.etg, men ikke i de øvrige. Veggene i klasserommene er ikke pusset ennå, hverken innvendig eller utvendig.


I desember 2022 sendte Urafiki Norge USD 10.000 og byggearbeidet kunne nå fortsette. Det ble startet opp i april 2023. Nå er det satt inn vinduer, dører og rekkverk til trappen. Glass i vinduene mangler fortsatt.

Arbeidet med å pusse veggene er startet opp. Det viser seg nå at det må justeres litt på trappen, men at den kommer til å bli helt fin og trygg. Arbeidet med å pusse veggene er startet opp. 


Ingeniøren sier at det må justeres en del på trappen, men at den kommer til å bli helt fin og helt trygg.

Det er ikke gulv i klasserommene på bakkenivå ennå.


Status i de "gamle" murbyggene med 4 + 2 klasserom:

4 rom:

  • Har sementgulv
  • Mangler innvendig tak

2 rom:

  • Ikke pusset verken inne eller ute


I tillegg mangler det port inn til skoleplassen.

Bilder fra besøk på skolen i september 2022