Siste nytt fra Inst. Makedonia

Inst. Makedonia - siste nytt

Urafiki-treff 10.mai 2023


Presentasjon og status - her

Skolebesøk i september 2022

I den nye blokka er det nå bygget 6 nye klasserom. Trappen opp mangler rekkverk, så her er bare "råbygget".

Det er kommet dører og vindusrammer i 1.etg, men ikke i de øvrige. Veggene i klasserommene er ikke pusset ennå, hverken innvendig eller utvendig.


I desember 2022 sendte Urafiki Norge USD 10.000 og byggearbeidet kunne nå fortsette. Det ble startet opp i april 2023. Nå er det satt inn vinduer, dører og rekkverk til trappen. Glass i vinduene mangler fortsatt.

Arbeidet med å pusse veggene er startet opp. Det viser seg nå at det må justeres litt på trappen, men at den kommer til å bli helt fin og trygg. Arbeidet med å pusse veggene er startet opp. 


Ingeniøren sier at det må justeres en del på trappen, men at den kommer til å bli helt fin og helt trygg.

Det er ikke gulv i klasserommene på bakkenivå ennå.


Status i de "gamle" murbyggene med 4 + 2 klasserom:

4 rom:

  • Har sementgulv
  • Mangler innvendig tak

2 rom:

  • Ikke pusset verken inne eller ute


I tillegg mangler det port inn til skoleplassen.

Bilder fra besøk på skolen i september 2022