Historikk

EP Mukukwe - historikk

30.april 2021

Koronaregler - like viktige i Kongo som i Norge

Se de flotte filmene vi har fått tilsendt fra EP Mukukwe. Her viser elever, lærere og rektor at de alle har stor respekt for koronareglene! Dette er like viktig i Kongo som i Norge. Det er rektor som er med og viser rundt i klassene. En av lærerne filmer og forklarer hva vi ser. Han snakker fransk, og vi har prøvd å oversette en del.Vi er veldig glade for å ha fått disse filmene!

Tusen takk til EP Mukukwe! 

"God dag, unge mann! Hva heter du? Har du det bra? Hvilken klasse? 6A. Hvorfor vasker du hendene? På grunn av korona-viruset. 


Elevene må vaske hendene før de får gå inn i klasserommet, for å unngå å få koronaviruset. 

Her er en annen elev. Hei, går det bra? Hvorfor vasker du hendene dine? For å unngå korona-viruset, og fordi hendene er skitne. 


Elevene må vaske hendene når de kommer på skolen. her er store tønner med vann, både elever og lærere må vaske hendene.


En lærer vasker også hendene, madame Merekana. Hun underviser i 1A. Du vasker hendene? Ja (ha-ha), hver morgen.


Her er gjerdet som er lagetav støtte fra vårt partnerskap med Urafiki som hjelper oss hver dag.


Her må rektor også vaske hendene. Går det bra? De vasker også hendene? Jada. Han er rektor på barneskolen. 

- De respekterer alle reglene? Jada, vasker hender og bruker maske.

- mangler dere vann, av og til?

- nei, ikke for øyeblikket.

Vi er fremdeles på skolen og kikker inn i noen klasserom. Her er elevene , man er i ferd med å sjekke at alle respekterer korona-reglene. Og at de har vasket hendene. Vi er i klasse 1B. Læreren gjør jobben sin og respekterer korona-tiltakene. Elevene øver på tall.


Læreren ber elever komme opp til tavla og skrive tall: 13, 15, 12?   Veldig bra!

Her hilser rektor Shabani til alle i Urafiki og spesielt til Christi Krybbe skoler.Han sier at de har det bra, både personalet og elevene på skolen. "Vi fortsetter å jobbe, men vi tilpasser oss koronasituasjonen. Vi oppfordrer elever så vel som lærere til å respektere koronatiltakene. Først og frems korrekt bruk av munnbind, så passer vi på å holde avstand og vaske hendene regelmessig. Det siste kan vi gjøre takket være sisternene som vi har fått fra dere gjennom vårt samarbeid, og for det er vi dere dypt takknemlige." Skolens utfordringer er blant annet at de må ha færre elever sammen p.g.a. sosial avstand. De har derfor kortere dag og under viser grupper pr.dag i hvert klasserom, en fra 07:30 - 12:2, den andre 12:30 - 17:00. Håndsprit i klasserommene er en mangelvare. 

Her besøker vi 6A. Rektor er der også. Læreren tiltales som "madame". De lærer om "generell kultur" (samfunnsfag?). På tavla kan vi lese at det er 26 gutter og 45 jenter i klassen.

Besøk i 6.klasse. Vi skal utforske klasserommet. Læreren respekterer korona-tiltakene mens hun underviser. Så ser vi elevene. De respekterer den sosial avstanden. Vanligvis er det 3-4 elever ved hver pult, men her er det bare 2 sånn at de kan holde nødvendig avstand. Det er det samme i allle klasse-rommene. Her er også rektor på besøk.

7.april 2021

Prosjektrapport om støttemurprosjektet

Prosjekt støttemur er i mål. EP Mukukwe har fått en solid støttemur langs hele nedre tomtegrense. Det ble også rom for å sette opp en avsluttende mur på øvre side. Skoletomten har nå fått en helhetlig og fin innramming. Styrene i Urafiki Bukavu og Urafiki Bergen er veldig fornøyde med gjennomføring av prosessen og det ferdige arbeidet.
Rapport med tekst og bilder fra hele prosjektet 

2020 Behov for støttemur 

Mukukwe skole ligger i sterkt skånende terreng med et jordsmonn som stort sett består av leire.
Ekstreme regnbyger som ofte oppstår i denne delen av Kongo fører jevnlig til utglidning av jord eller
større jordras, ofte med tragisk utfall.
Vinteren 2019/2020 begynte stadig mer av grunnen å rase ut under de seks midlertidige klasserommene som er
oppført i tre, og situasjonen ble kritisk. Det hastet med å få bygget en solid støttemur langs nedre del av tomten for å hindre en videre utglidning. Styret i vår søsterorganisasjon i Bukavu, Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) ba derfor om at arbeidet med å etablere en støttemur ble prioritert og at andre byggeprosjekter ble satt på vent inntil
denne var på plass. 

Besøk fra Norge i 2019

Besøk fra Norge i 2016

Det er mange elever på EP Mukukwe.

Skoleplassen er helt full når alle er ute samtidig.

Elever i blå og hvite uniformer underholdt med dans og sang

Besøk fra Norge i 2013 

Besøk fra Norge i 2008 

Assumani; skolens første rektor

Noen av klasserommene er dårlige og overfylte, men gleden er stor og engasjementet på topp.

Skoleåpning i 1999


Byggearbeidene måtte utsettes pga krigshandlinger, men endelig - 24.nov 1999 ble den nye, fine skolebygningen høytidelig åpnet.

To ildsjeler foran den nye skolen på åpningsdagen; Martha og Rigmor

Oppstart i 1992


Den16. november startet barneskolen E.P. Mukukwe opp i et svært enkelt skolebygg:

Skolen fikk ganske raskt et godt rykte, ikke minst fordi elevene oppnådde gode resultater på eksamener. Et godt bevis på at det ikke er de ytre forholdene som skaper gode resultater.  Rektor Assumani var en tydelig og god rektor helt fra starten. Samtidig arbeidet elevene på Christi Krybbe skoler i Bergen for å skaffe penger til et nytt skolebygg,