Bistand

Bistand

Institute Kazaroho

Vårt største prosjekt for tiden er et skolebygg med 12 klasserom til   Institute Kazaroho, en kombinert ungdoms- og videregående skole. 

Tomt er kjøpt og byggearbeidene har startet.  Midlene til den nye skolebygningen kommer blant annet fra innsamlingsaksjoner på Bjørndalsskogen skole, Christi krybbe skoler, Lynghaug skole og Kjøkkelvik skole. Fremdriften i byggearbeidene avhenger av hvor raskt vi klarer å skaffe midler. 

EP Mulambula

På denne nydelige tomten med utsikt over Kivu-sjøen skal barneskolen Mulambula  bygge flere klasserom.  De nåværende skolebygningene

er i tre, men de nye bygningene blir solide mursteinsbygg. Planen er å doble skolens kapasitet. Det er elevene ved Midtun skole i Bergen som samler inn penger til tomt og nye skolebygg til vennskapsskolen Mulambula. 

EP Kabonde

Barneskolen Kabonde har også behov for mer plass.  Kjøpekontrakt på nabotomten ble nylig undertegnet til stor glede både i Bukavu og Bergen.  Byggearbeidet må utsettes til vi kan skaffe midler, så foreløpig er den nye tomten en fin ekstra uteplass for elevene på skolen.