EP Makedonia

Ecole Primaire  Makedonia

   

Skoletype:          Barneskole

Bydel:                 Kadutu

Oppstart:            Skoleåret 2001

Rektor:               Isengo Mango


Elevtall pr.jan -24:       830: 347 gutter og                                             483  jenter 

Dagens klasstall:        15

Ant. lærere:                 16: 6 menn og 10                                                kvinner

Vennskapsskole: Mangler

Rektor Isengo

Mango

Barneskolen EP Makedonia ligger i den tett befolkete bydelen Ibanda, ganske sentralt i Bukavu by.  Skolen ble etablert i 2001/2002. På dette tidspunktet manglet bydelen skole til de mange barna i skolepliktig alder, men med midler fra skoler i Bergen ble det raskt satt opp noen enkle trebrakker, og skolen var i gang.

 

Det er gjort svært lite med skolebygget siden oppstarten, så bygningene er i en elendig forfatning. På grunn av manglende midler har Urafiki bare kunne bidra med det aller mest prekære, ikke minst nytt bølgeblikktak etter at en storm i 2018 dro med seg taket. I 2019 sørget Urafiki også for avløp for regnvannet for å hindre at grunnen under skolebygningene blir vasket ut under de harde regnværene som stadig oppstår i dette området.

 

EP Makedonia trenger et helt nytt skolebygg, og med dagens elevtall er det også behov for flere klasserom.  

 

Elevtallet økte med hele 83% i perioden 2016 til 2019, fra 390  til 715 elever, og elevtallet kommer antakelig til å fortsette å øke ettersom stadig flere foreldre velger å sende barna på skole.  Dagens skole har bare sju klasserom, så sju av klassene har morgenundervisning mens sju klasser må ha ettermiddagsundervisning.

 

Hvordan er utsiktene for bygging av ny skole? Urafiki har dessverre svært begrensete midler, og behovene ved de ti Urafiki-skolene er enorme. EP Makedonia må nok derfor vente en god del år før de kan få en hardt tiltrengt ny bygning.  

Kartet viser EP Makedonias beliggenhet i Bukavo