EP Kabonde

Ecole Primaire Kabonde


Skoletype:       Barneskole

Bydel:              Kabare

Oppstart:

Rektor:            Gustave Murhula                                Shamungabo


Elevtall jan -24:  631 - 320 jenter og 311 gutter

Ant. klasser:       11

Ant. lærere:        13 - 7 kvinner og 6 menn


Vennskapsskole: Rykene skole

                            Arendal

Rektor Gustave Murhula Shamungabo

Barneskolen Kabonde ligger på en ås utenfor byen, midt i et frodig område med bananpalmer og andre grønne vekster. Fra skoletomten er det nydelig utsikt over Kivu-sjøen.


EP Kabonde kom med i Urafiki-samarbeidet i 2013. På dette tidspunktet var klasserommene ytterst enkle, pultene var særdeles ukomfortable og uteområdet begrenset seg til noen få meter rundt skolebygningen.

Den utarbeidede prioriteringslisten og Urafikis praksis er godt kjent ved Urafiki-skolene i Bukavu, så de er innforstått med at det kan ta mange år før deres skole får de nødvendige midlene til større byggearbeid. Da EP Kabonde kom med i Urafiki-samarbeidet, var de derfor klar over at det ville ta mange år før deres skole ville bli prioritert. Når det likevel ble utbedrings- og utbyggingsarbeidet på EP Kabonde i perioden 2015 – 2020, skyldes dette utelukkende øremerkete gaver. For relativt beskjedne midler har skolen i perioden fått større skoleplass, utbedring av eksisterende bygg, 2,5 nye, enkle klasserom og mange nye pulter.


Rapport fra Utbedrings- og utbyggingsarbeidet


Beliggenhet i Bukavu