Inst. Makedonia

Institute Makedonia


Skoletype: Ungdoms- og                                videregående skole

Bydel:         Kadutu

Oppstart:    2003

Rektor:       Lushombo Nyenyezi


Elevtall pr jan-22: 360 - 177 jenter 183 gutter

Ant. klasser:         12

Ant. lærere:          19 - 3 kvinner og 16 menn


Vennskapsskole: Støttegruppe i                                Hamburg

Institute Makedonia er en kombinert ungdoms- og videregående skole.


Skolen startet opp i 2003. De første årene holdt de til i et vanlig bolighus. Rommene var både mørke og små, så undervisningssituasjonen var langt fra enkel. I 2005/2006 fikk skolen kjøpt en ny tomt og bygging av nytt skolebygg kunne etterhvert starte opp. Når ny skole står ferdig, vil den bestå av tre fulle etasjer - å bygge i høyden gir rom for mange elever! Skolebygget ligger rundt en kvadratisk skoleplass.

Bilder fra januar 2021.

Andre etasje i første blokk er påbegynt, og bestemmelsen om at det skal bygges tre fulle etasjer er tatt!


Bilder fra oppstart av byggeprosessene i desember 2020 


Bilde av den første skolen med personalet

Da skolen fikk kjøpt ny tomt i 2005/2006 fikk dværende rektor Matabaro raskt  satt opp en ny skolebygning med mange kreative detaljer.  Elever hjalp til, bl.a. med malerarbeid.