Inst. Makedonia

Institute Makedonia


Skoletype: Ungdoms- og                                videregående skole

Bydel:         Kadutu

Oppstart:    2003

Rektor:       Lushombo Nyenyezi


Elevtall mars -23: 333 - 159 jenter 174 gutter

Ant. klasser:         11

Ant. lærere:          17:  2 kvinner og 15 menn


Vennskapsskole: Støttegruppe i                                Hamburg

Institute Makedonia er en kombinert ungdoms- og videregående skole.


Skolen startet opp i 2003. De første årene holdt de til i et vanlig bolighus. Rommene var både mørke og små, så undervisningssituasjonen var langt fra enkel. I 2005/2006 fikk skolen kjøpt en ny tomt og bygging av nytt skolebygg kunne etterhvert starte opp. Når ny skole står ferdig, vil den bestå av tre fulle etasjer - å bygge i høyden gir rom for mange elever! Skolebygget ligger rundt en kvadratisk skoleplass.

Kartet viser Inst Makedonias beliggenhet i Bukavu