Siste nytt fra Lycée Kazaroho

Lycée Kazaroho - siste nytt

Prosjektbesøk på Lycée Kazaroho 24.februar 2024

Lycée Kazaroho består av en godt konstruert bygning som sikrer studentene gode undervisningsfasiliteter. Skolen har kvalifisert personale og eksamensresultatene er tilfredsstillende på alle nivå. Skolen har god pedagogisk, administrativ og økonomisk styring. Det er god oppfølging av studenter som er i lærlinge-praksis (f.eks. på pedagogisk linje). Elever fra Kazaroho har ikke problemer med overgangenn til universitetet, men tilpasser seg sømløst til universitetet som et resultat av opplæringen de har fått tidligere. Kazaroho har hygienerom for jenter, det vil si et rom der jenter med problemer knyttet til menstruasjonen, kan trekke seg tilbake. Det var veldig kjekt å få se hygienerommet og hvordan lærerne har utstyrt det! Vi ble skikkelig imponert over standarden! Skolen peker også på at de samarbeider godt med foreldrene; noe vi har vist bilder av tidligere. 


Skolens utfordringer er knyttet til mangel på et skikkelig verkstedsrom for Skjærings- og syteknikk. De mangler også et egnet rom for kroppsøving og idrett. Skolegåreden trenger steinlegging, der er de godt i gang i samarbeid med foreldrene. At Skjæring- og sømlinja er god, har vi fått bevist flere ganger - også denne gangen! Alle vi damene ble utstyrt med flotte kjoler!


9.januar 2024

Fantastisk dugnadsarbeid på Lycée Kazaroho

Skolegårdene i Bukavu består i hovedsak av jord og sand. Innimellom kommer det kraftige regnskyll og hele skoleplassen blir et stort mudderområde. Mudderet dras med inn i klasserommene og renholdet blir tilsvarende utfordrende! Dette har foreldrene og skolen i samarbeid tatt tak i! Se hvor flott det blir!


Rektor David på Lycée Kazaroho oppdaterer oss med denne meldingen på WhatsApp:


"I would like to inform you another good news! We have initiated a small project with some parents to see how we can eliminate the mud in our school playground. Here above the pictures of what we have already done. Thank you very much!"

6.februar 2023

Lys i alle klasserom og ute på gesimsen - av og til i alle fall! Tilgangen på strøm er dessverre ustabil, men desto flottere når det lyser!

Til venstre på bildet ser vi at bygging av datarom er godt i gang også!

Studieretninger  på ungdomstrinns- og videregående nivå

Skoleløpet på et Lycèe eller et Institute er på totalt 6 år. De to første årene, "basic education" er felles for alle elevene. De fire siste årene fordeles elevene på ulike studieretninger. Skolegangen avsluttes med en offentlig eksamen. ved bestått eksamen, gir alle studieretningene rett til opptak på universitetet. 

"Technique couture"

Kazarohos tilbud ved oppstarten i 1997, var begrenset til studieretningen "Technique couture" - sømteknisk linje. I en periode sank interessen for studietilbudet så mye at det ble lagt på is noen år. Seksjonen ble imidlertid gjenåpnet i 2011 etter påtrykk fra foreldre, som også skaffet midler til innkjøp av nye symaskiner.  Studieretningen har etter dette blitt meget populær, både blant jenter og gutter. Elevene har tilgang til symaskinene også etter skoletid, og de eldste elevene får anledning til å selge klærne de lager dersom de betaler stoffet selv. Skoleåret 2022/23 følger 32 studenter denne studieretningen.

Under innvielsen av skolen høsten 2022 overrakte noen av elevene kjoler og en skjorte til delegasjonen fra Bergen – klær de hadde sydd selv. Kvaliteten på elevenes arbeid er udiskutabel.

Pedagogisk studieretning

I 2005 ble tilbudet utvidet med "Pedagogisk studieretning". Bestått eksamen på pedagogisk linje gir rett til å undervise på barnetrinnet - "Ecole primaire". Det kreves universitetseksamen for å undervise på ungdomstrinns- eller videregående nivå. Skoleåret 2022/23 har denne studieretningen 105 studenter.

"Social technique"

Studieretningen ble opprettet i 2011. Studiet inneholder emner som sosiologi, politisk økonomi, sosiale institusjoner, familie-helse og økonomisk utvikling. Etter endt videregående opplæring er studentene kvalifisert til jobb i en rekke institusjoner. De kan også fortsette ved et universitet. Skoleåret 2022/23 følger 132 studenter denne linjen.