Siste nytt fra Lycée Kazaroho

Lycée Kazaroho - siste nytt

6.februar 2023

Lys i alle klasserom og ute på gesimsen - av og til i alle fall! Tilgangen på strøm er dessverre ustabil, men desto flottere når det lyser!

Til venstre på bildet ser vi at bygging av datarom er godt i gang også!

Studieretninger  på ungdomstrinns- og videregående nivå

Skoleløpet på et Lycèe eller et Institute er på totalt 6 år. De to første årene, "basic education" er felles for alle elevene. De fire siste årene fordeles elevene på ulike studieretninger. Skolegangen avsluttes med en offentlig eksamen. ved bestått eksamen, gir alle studieretningene rett til opptak på universitetet. 

"Technique couture"

Kazarohos tilbud ved oppstarten i 1997, var begrenset til studieretningen "Technique couture" - sømteknisk linje. I en periode sank interessen for studietilbudet så mye at det ble lagt på is noen år. Seksjonen ble imidlertid gjenåpnet i 2011 etter påtrykk fra foreldre, som også skaffet midler til innkjøp av nye symaskiner.  Studieretningen har etter dette blitt meget populær, både blant jenter og gutter. Elevene har tilgang til symaskinene også etter skoletid, og de eldste elevene får anledning til å selge klærne de lager dersom de betaler stoffet selv. Skoleåret 2022/23 følger 32 studenter denne studieretningen.

Under innvielsen av skolen høsten 2022 overrakte noen av elevene kjoler og en skjorte til delegasjonen fra Bergen – klær de hadde sydd selv. Kvaliteten på elevenes arbeid er udiskutabel.

Pedagogisk studieretning

I 2005 ble tilbudet utvidet med "Pedagogisk studieretning". Bestått eksamen på pedagogisk linje gir rett til å undervise på barnetrinnet - "Ecole primaire". Det kreves universitetseksamen for å undervise på ungdomstrinns- eller videregående nivå. Skoleåret 2022/23 har denne studieretningen 105 studenter.

"Social technique"

Studieretningen ble opprettet i 2011. Studiet inneholder emner som sosiologi, politisk økonomi, sosiale institusjoner, familie-helse og økonomisk utvikling. Etter endt videregående opplæring er studentene kvalifisert til jobb i en rekke institusjoner. De kan også fortsette ved et universitet. Skoleåret 2022/23 følger 132 studenter denne linjen.