Historikk

EP Baraka - historikk

Skolebesøk fra Norge i 2022

Skolebesøk fra Norge i 2019, 2016 og 2013


Urafiki besøkte skolen første gang i 2013. Etter besøket bidro Urafiki med å bygge 2 klasserom i 2. etasje på eksisterende trebyggning. I 2016 var klasserommene ferdige og under besøket i 2019, var det enda et klasserom bygget. Men bygningene er ikke topp. Under besøket i 2019 kunne vi noen steder se ned på elevene under i sprekkene mellom plankene i gulvet, og høre undervisningen i naborommet gjennom sprekkene mellom bord-gangene i veggen. Skolen har ikke elektrisitet og vann, men benytter seg av lyset inn vinduene.


Under skolebesøket i 2019, stod elevene oppstilt i rekker, tett i tett. Vi fikk flotte hilsener og opptredener med dans og sang.

Skolebesøk i 2019

Under skolebesøket i 2019, ble behovet for mer plass understreket. Det er mange barn i området som ikke går på skole. Størrelsen på skoletomten til Baraka er den største utfordring i forhold til utvidelse av skolen. Etter Urafiki sin prioriteringsplan vil utbygging av Baraka skole være aktuelt og et arbeid med planene må prioriteres i dialog med Uafiki-styret og ledelsen av Baraka. For å kunne utnytte en relativt kostbar skoletomt, er det gunstig å bygge skolen i betong og flere etasjer.


I 2019 ble det utviklet Urafiki et nett med samarbeidsskoler, og Bjørndalsskogen skole fikk EP Baraka som sin samarbeidsskole. Det er gjort flere forsøk på å etablere direktekontakt mellom vennskapsskolene, men vanskelige kommunikasjonsforhold gjøre det vanskelig både med telefonlinje, og wi-fi samband. Etter siste tur til Bukavu var elevene på Bjøndalsskoen skole samlet for å få en tilbakemelding fra turen og skolene i Bukavu. Da fikk elevene på Bjørndalsskogen skole være med på/ overhøre på direkten et telefonsamtale Anne Hedin hadde med Gilbert (rektor på Baraka).  Den tekniske utviklingen skjer også der og skolene ser fram til at dette kan bli en del av samarbeidet mellom Bjørndalsskogen skole og EP Baraka.

Bilder fra skolebesøk i 2016

Bilder fra skolebesøk i 2013