Faglig samarbeid

Faglig samarbeid

Jubileumsåret 2017

Markering av 25-årsjubileum for samarbeid mellom skoler i Bergen og Bukavu oktober 2017.


Høsten 2017 var det 25 år siden oppstart av samarbeidet mellom skoler i Bergen og Bukavu. I Bergen ble jubileet markert med en jubileumsuke i oktober 2017. Ett av våre mål for uken, var å gjøre Urafiki mer kjent i offentligheten. Vi inngikk derfor i et samarbeid med FNsambandet og den årlige Internasjonal Uke i Bergen og Hordaland. To representanter for Urafiki Bukavu-Bergen gjestet Bergen denne uken.  

Jubileumsuken ble preget av mange vellykkede arrangement; jubileumstreff på Lynghaug skole, Familiedag på Torgalmenningen, temakveld på Bergen Offentlige Bibliotek - "Globalt medborgerskap – tar vi utfordringen?"

og ikke minst en utstilling på biblioteket med tittelen «Working together – dreams coming true». Utstilling skulle synliggjøre Urafiki Bergen og Urafiki Bukavu sin felles visjon om likeverdighet og felles verdigrunnlag. Elevarbeider fra Bukavu og Bergen ble presentert sammen som en helhet, ukommentert.


Les mer om den flotte jubileumsuken i rapporten her.


Lærerseminar 22. - 23.februar 2016

Ideen om et to dagers seminar for lærere og skoleledere i Bukavu med tema relasjoner oppsto da «skolekomiteen» bestående av to rektorer og en skolesjef fra Bukavu besøkte vennskapsskoler i
Bergen våren 2014. Kvaliteten på relasjonen lærer-elev og elev-elev var noe av det som gjorde størst inntrykk på gjestene fra Kongo. «Skolekomiteen» utfordret derfor Urafiki Bergen til å gjennomføre et to dagers seminar for lærere og rektorer med tema relasjoner neste gang representanter for Urafiki Bergen skulle besøke Bukavu, dvs våren 2016.

Seminaret ble en utrolig spennende opplevelse som absolutt ga mersmak! I rapporten kan du lese mere om hva som skjedde!

Prosjektutviklingsbesøk fra Kongo 11. til 21.mai 2014

Skolekomiteen for Urafiki i Bukavu ble i 2014 invitert til prosjektutviklingsbesøk i Bergen. Delegasjonen bestod av Zihindula Kabeza skolekoordinator/ skolesjef, Biringanine Rukomeza, rektor ved Insititue Tumaini og Kasengire Mwarhiro, rektor ved Institute Kazaroho. Prosjektutviklingsbesøket var veldig vellykket og bidro til styrking av samarbeidet mellom skolene i Bukavu og Bergen. Det ble travle, men flotte dager for våre gjester som selv fremhevet skolebesøkene som spesielt givende. Vellykket var det også å få oppleve 17.mai-feiring og møte ordfører Trude Drevland, statsminister Erna Solberg og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Mange viktige tema ble løftet frem - relasjoner melom lærere og elever, tilpassede og individualiserte arbeidsmetoder og undervisningens betydning for demokratiutvikling. 


Les hele rapporten fra besøket her

Urafiki takker

Urafiki takkerJames Nottingham og Challenging Learning for å ha oversatt James Nottinghams bok "Challenging Learning" til fransk som gave til prosjektet.  Boken danner grunnlag for samarbeidet om utvikling av kvalitet i undervisningen.