Årsberetning og årsregnskap


Kommer pengene frem og blir alle midler brukt på beste måte? 


Dette er riktige og viktige spørsmål når man skal vurdere hvilke prosjekter man vil støtte.


Les våre årsberetninger, årsregnskap og revisjonsrappporter fra de siste fire årene, så vil du se at Urafiki oppnår fantastiske resultater med relativt  begrensete midler. 


Ta gjerne kontakt hvis du fortsatt har spørsmål.