Historikk

Inst. Tumaini - historikk

Institute Tumaini har en solid og god skolebygning som ble bygget i 2003 ved hjelp av midler fra Norad.


Skolen har tilbud bl.a. innenfor økonomi og ledelse; Commercial og Management.


Tumaini har et tydelig verdigrunnlag og har høye forventninger til både lærere og elever.  Dette gir resultater.  Jevnlig scorer de helt i toppen i Kongo innenfor Commercial administration og informatikk. Skolen fikk andreplass i en internasjonal matematikk-konkurranse i regi av University of Nairobi, Kenya,  top ti i verden i en skuespillkonkurranse…


Skolen arbeider aktivt for å implementere nye pedagogiske metoder, med vekt på elevaktive og deltakende arbeidsformer, og ambisjonene er høye: elevene skal stå for 75% av aktiviteten i klasserommet og lærerens rolle som tilrettelegger…


Rektor Biringanine Rukomeza er en av ildsjelene i Urafiki-samarbeidet.

Juni 2017:


Skoleåret nærmer seg slutten, og avgangselevene på Institute Tumaini markerer avslutningen i videregående skole ved å forme et 6-tall som symbol på at de nå er ferdig med sitt 6. og siste år på den kombinerte ungdoms- og videregående skolen.

Bilder fra 2016