EP Baraka

Ecole Primaire Baraka


Skoletype:     Barneskole

Bydel:            Ibanda

Oppstart:       2006

Rektor:          Gilbert Ntabuhre                              Chirabas 

Elevtall pr.jan-22:  476 - 259 jenter, 217 gutter

Ant. klasser:          11

Ant. lærere:           13 - 4 kvinner og 9 menn


Vennskapsskole: Bjørndalsskogen 

Rektor Gilbert Ntabuhre Chirabas

EP Baraka ligger i et svært tett befolket område midt i Bukavu. For å få plass til flest mulig elever har de måttet bygge i høyden. Skoleplassen på Baraka er svært trang og har liten plass for fellesaktiviteter. Det er ingen tvil om at Baraka har behov for en ny og større skoletomt.  Det er rektor Gilbert Ntaburhe Chirabas store ønske. Først en ny tomt, og så muligheten til bygge en bedre skolebygning, skritt for skritt 


Til tross for dårlige skoleforhold, er undervisningen velorganisert og veldokumentert. Men plassforholdene gjør at det er problemer med praktiske øvelser og aktiviteter. Elevene sitter på benker og skriver sin egen lærebok. Det er flott å møte ivrige skoleelever og bevisste lærere i undervisingssituasjonen, og samtidig trist å se elever på utsiden av skolen som dessverre ikke enda har skoletilbud.

Bilder og historikk

Skolebesøk fra Norge i 2013, 2016 og 2019


Urafiki besøkte skolen første gang i 2013. Etter besøket bidro Urafiki med å bygge 2 klasserom i 2. etasje på eksisterende trebyggning. I 2016 var klasserommene ferdige og under besøket i 2019, var det enda et klasserom bygget. Men bygningene er ikke topp. Under besøket i 2019 kunne vi noen steder se ned på elevene under i sprekkene mellom plankene i gulvet, og høre undervisningen i naborommet gjennom sprekkene mellom bord-gangene i veggen. Skolen har ikke elektrisitet og vann, men benytter seg av lyset inn vinduene.


Under sist skolebesøk i 2019, stod elevene oppstilt i rekker, tett i tett. Vi fikk flotte hilsener og opptredener med dans og sang.

Under skolebesøket i 2019, ble behovet for mer plass understreket. Det er mange barn i området som ikke går på skole. Størrelsen på skoletomten til Baraka er den største utfordring i forhold til utvidelse av skolen. Etter Urafiki sin prioriteringsplan vil utbygging av Baraka skole være aktuelt og et arbeid med planene må prioriteres i dialog med Uafiki-styret og ledelsen av Baraka. For å kunne utnytte en relativt kostbar skoletomt, er det gunstig å bygge skolen i betong og flere etasjer.


I 2019 ble det utviklet Urafiki et nett med samarbeidsskoler, og Bjørndalsskogen skole fikk EP Baraka som sin samarbeidsskole. Det er gjort flere forsøk på å etablere direktekontakt mellom vennskapsskolene, men vanskelige kommunikasjonsforhold gjøre det vanskelig både med telefonlinje, og wi-fi samband. Etter siste tur til Bukavu var elevene på Bjøndalsskoen skole samlet for å få en tilbakemelding fra turen og skolene i Bukavu. Da fikk elevene på Bjørndalsskogen skole være med på/ overhøre på direkten et telefonsamtale Anne Hedin hadde med Gilbert (rektor på Baraka).  Den tekniske utviklingen skjer også der og skolene ser fram til at dette kan bli en del av samarbeidet mellom Bjørndalsskogen skole og EP Baraka.

Bilder fra skolebesøk i 2019

Bilder fra skolebesøk i 2016

Bilder fra skolebesøk i 2013