EP Baraka

Ecole Primaire Baraka


Skoletype:     Barneskole

Bydel:            Ibanda

Oppstart:       2006

Rektor:          Gilbert Ntabuhre                              Chirabas 

Elevtall jan -24:      554 - 277 jenter, 277 gutter

Ant. klasser:          10

Ant. lærere:           11 - 5 kvinner og 6 menn


Vennskapsskole: Bjørndalsskogen 

Rektor Gilbert Ntabuhre Chirabas

EP Baraka ligger i et svært tett befolket område midt i Bukavu. For å få plass til flest mulig elever har de måttet bygge i høyden. Skoleplassen på Baraka er svært trang og har liten plass for fellesaktiviteter. Det er ingen tvil om at Baraka har behov for en ny og større skoletomt.  Det er rektor Gilbert Ntaburhe Chirabas store ønske. Først en ny tomt, og så muligheten til bygge en bedre skolebygning, skritt for skritt 


Til tross for dårlige skoleforhold, er undervisningen velorganisert og veldokumentert. Men plassforholdene gjør at det er problemer med praktiske øvelser og aktiviteter. Elevene sitter på benker og skriver sin egen lærebok. Det er flott å møte ivrige skoleelever og bevisste lærere i undervisingssituasjonen, og samtidig trist å se elever på utsiden av skolen som dessverre ikke enda har skoletilbud.

Kartet viser EP Barakas beliggenhet i Bukavu