Skolene i Kongo

Skolene i Kongo


EP Mukukwe

Rektor: Kibundila Shabani

EP Mukukwe er den største av barneskolene i Urafiki-samarbeidet. Det er også den eldste av samarbeids-skolene våre. Den startet opp i 1992 som det første resultatet av samarbeid mellom Bergen og Bukavu, godt ledet av rektor Assumani. Dagens rektor heter Kibundila Shabani.


Elevtall pr. januar 2024: 1145 elever

Vennskapsskole: Christi Krybbe skole i Bergen

Mer om skolen her

EP Makedonia

Rektor: Isengo Mango

Skolen ble etablert i 2001/2002

Bygningene på EP Makedonia trenger oppgradering. Foreldrene på EP Makedonia har lagt ned mye arbeid i utbedring av skolen i løpet av de siste årene. Fortsatt er det mye å gripe fatt i.


Elevtall pr. januar 2024:  830 elever

Vennskapsskole: Varden skole, Bergen

Mer om skolen her

EP Mulambula

Rektor: Modeste Safari

Skolen ligger i bydelen Bagira på toppen av en høyde med nydelig utsikt over Kivu-sjøen. Skolen startet opp i september 2002. Utbygging pågår nå med øremerkede midler fra Midtun skole.  


Elevtall pr. januar 2024: 720 elever

Vennskapsskole: Midtun skole i Bergen


Mer om skolen her

EP Baraka

Rektor: Gilbert Ntabuhre Shiraba

Skolen ligger i et svært tett befolket område midt i Bukavu. For å få plass til flest mulig elever, bygges det i høyden. Rektors store ønske er ny og større skoletomt. Deretter å bygge en bedre skolebygning. 


Elevtall pr. januar 2024: 554 elever

Vennskapsskole: Bjørndalsskogen skole i Bergen

Mer om skolen her

EP Kabonde

Rektor: Gustave Murhula Shamungabo

Skolen ligger på en ås utenfor byen midt i et frodig område med nydelig utsikt over Kivu-sjøen. Skolen består av trebygninger i rimelig god standard. Det er gjort flere utbedringer de siste årene.


Elevtall pr. januar 2024: 631 elever

Vennskapsskole: Rykene skole/oppvekstsenter i Arendal.

Mer om skolen her

EP Nyamugo 1

Rektor: Daniel Ndango Matabaro

Skolen ligger i den tett befolkede bydelen Kaduto sentralt i Bukavu. Skolen var i dårlig forfatning da en gruppe fra Bergen besøkte skolen i 2019. Takket være innsamlede midler, har skolen reist seg som en fugl Fønix fra asken og framstår nå som en fargerik og flott skole. 


Elevtall pr. januar 2024: 1042 elever

Vil gjerne ha vennskapsskole - dere? Ta kontakt!

Mer om skolen her

EP Nyamugo 2

Rektor: Noella Munyerenkana

EP Nyamugo 2 kom med i Urafiki-samarbeidet i 2023 som den 11. og foreløpig siste Urafiki-skolen i Bukavu. Skolen ble etablert i 2005 da barneskolen Nyamugo ble delt i to skoler med nesten identisk navn: Nyamugo 1 og Nyamugo 2.

De to Nyamugu-skolene deler skolebygning. Den ene skolen har undervisning fra morgenen, den andre har undervisning om ettermiddagen. Skolebygningen ble renovert av Urafiki i 2019 og klasserommene ble innredet med nye pulter, så både lærere og elever har gode arbeidsforhold.        Mer om skolen her

Lycée Kazaroho

Rektor: David Barahama Burume

Kazaroho betyr "arbeid hardt" - noe elever og lærere til fulle etterlever. Alle tilknyttet Kazaroho har vært tålmodige i mange år, dels i lånte lokaler på ettermiddagstid og dels i mørke og vanskelige skolelokaler. Nytt skolebygg har vært Urafikis hovedsatsing de senere årene, og høsten 2020 kunne skolen ta i bruk 16 nye, fine klasserom. 


Elevtall pr. januar 2024:  570 elever

Vennskapsskole: Lynghaug skole i Bergen

Mer om skolen her

Inst Makedonia

Rektor: Lushombo Nyenyezi

Skolen startet opp i 2003. De første årene holdt de til i et lite skur. I 2005/2006 fikk skolen kjøpt en  ny tomt og bygging av nytt skolebygg kunne etter hvert starte opp. Når ny skole står ferdig, vil den bestå av tre fulle etasjer - å bygge i høyden gir rom for mange elever! 


Elevtall pr. januar 2024: 365 elever

Vil gjerne ha en vennskapsskole - dere? Ta kontakt!


Mer om skolen her

Inst Tumaini

Rektor: Biringamine Rukomeza

Tumaini betyr "håp".

Skolen er en murbygning bygd av midler fra Norad. Skolen har god standard og kvaliteten på undervisningen er høy. Skolen topper resultat nasjonalt. Rektor er en av ildsjelene i Urafiki-samarbeidet.


Elevtall pr. januar 2024:  505 elever


Vil gjerne ha en vennskapsskole - dere? Ta kontakt!


Mer om skolen her

Inst Bangu

Rektor: Jean de Dieu Nshokano 


Informasjon og bilde kommer


Elevtall pr. januar 2024:   974 elever