Om URAFIKI


      URAFIKI

 • Urafiki er en ideell humanitær organisasjon, religiøst og politisk uavhengig.
 • Urafiki er drevet uten profitthensyn og alt arbeid foregår som frivillig innsats
 • Urafiki samarbeider med søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) som holder til i Bukavu, Kongo.
 • Alle prosjekter og disposisjoner drøftes fortløpende med UBB.

      

 Formål

     Urafiki skal bidra til skoleutvikling i Bukavu, Kongo og

     til økt forståelse, kulturutveksling og vennskapsutvikling

     mellom Norge og Kongo. 

 Målområder

 • Skolegang i gode og tjenlige skolebygg for alle barn og unge i Bukavu. 
 • Faglig samarbeid om pedagogikk og undervisning. 
 • Utvikling av gjensidig forståelse, respekt, tillit og vennskap. 

  Bukavu (2019) 

  Bukavu (2016) 

  Bergen/Steinsland (2015) 

   

   Verdier 

   Modellen til høyre viser den helhetlige tenkningen

   i arbeidet og hvordan de tre målene blir holdt

   sammen av våre kjerneverdier: 


 • tillit 
 • likeverd
 • gjensidig respekt
 • kjærlighet

   

   Dette verdigrunnlaget ble utarbeidet gjennom

   gruppeprosesser i et seminar i Bukavu og skal

   være førende både for den løpende dialogen og

   for alt praktisk arbeid.


Medlem av Innsamlingskontrollen


Urafiki ble 26.nov 2020 godkjent som medlem av Innsamlingskontrollen. Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.


Styret i Urafiki

Styreleder:             Kjersti Werner

Styremedlemmer:  Anne Wergeland

                      Moise K Busomoke 

                      Åse Løseth 


Mailadresse: post@urafiki.no


Konto: 6504 05 66206

Vipps: 19339


Organisasjonsnummer 911839741