Skole og utdanning

Skole og utdanning

Kort historikk

I 1950-årene frem til landets selvstendighet i 1960, var skolesystemet blant de beste i Afrika. Siden er det blitt stadig svakere, både i innhold og struktur. I 2016 var 23% av befolkningen analfabeter - 11,5 % av mennene, 33,5% av kvinnene (Store norske leksikon 23.08.21).Struktur

Offisielt er det obligatorisk 6-årig grunnskole (Ecole Primaire) fra barna er 6 år. Den videregående skolen (Institute) som ikke er obligatorisk, er også 6-årig (4 + 2). I 2000 gikk cirka 18 prosent av den relevante aldersgruppen i videregående skole. Undervisningsspråk

I de første årene i barneskolen undervises det både på fransk, som er det offisielle språket i landet, og på de nasjonale hjelpespråkene swahili, kikongo, tshiluba og lingala. Fransk er det eneste tillatte undervisningsspråket i de siste årene i barneskolen og i videregående skole. Det er 4 universiteter i landet, og i overkant av 50 høyskoler, de fleste private.

 


Undervisningsplan (læreplan)

Myndighetene har utarbeidet et undervisningsprogram som sier hva barna skal lære. Utfordringen er at både elever og lærere mangler lærebøker og annet undervisningsmateriell. Lærerne må selv utvikle metoder og materiell som bidrar til at elevene lærer det de skal.

 


Drift av skolene

Skolene i Kongo er enten statlig, private eller drevet av kirken. De private skolene driftes av ulike religiøse organisasjoner og uavhengige bistandsorganisasjoner.

 

Fram til 2020 måtte foreldrene betale skolepenger, 5 dollar pr.måned pr barn. For mange av elevene på en skole (10 - 30%) hadde/har ikke foreldrene mulighet til å betale skolepenger. Etter at de statlige myndighetene bestemte at alle barn i DR Kongo skal ha rett til gratis skolegang, ble økonomien på den enkelte skole dårligere. Dette fordi myndighetene ikke overfører penger tilsvarende tidligere foreldrebetaling.

 


Eksamen og semesterprøve

En av «våre» lærere på Institute Makedonia, Oscar, forteller at de i DR Kongo har en statlig eksamen styrt av myndighetene. Denne skal elevene ta etter 6.klasse som en avslutning av «Secondary school». Semesterprøver arrangeres av den enkelte skole lokalt hver fjerde måned. På disse prøvene skal elevene vise hva de har lært i løpet av de siste 4 månedene.  

 


Statistikk – prosentandel barn i grunnskolen (Ecole Primaire)

 

2020:         49%

 

2016:         40%


1999:         37%


1990:         61%

 

1970:         69%

 

 

FN´s bærekraftmål 4 God utdanning: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»

 

Det er store utfordringer i DR Kongo med oppfølging og etterlevelse av FN´s bærekraftmål 4 God utdanning. Først og fremst skyldes dette mange år med krig og konflikter. Fattigdommen er stor i Kongo. Mange barn opplever å måtte slutte på skolen, enten for å hjelpe til hjemme eller for å ta jobb og tjene penger. I øst-Kongo er det ikke uvanlig at barn tar jobb i gruvene.  


Andre utfordringer er dårlig lønn til lærerne, totalt mangel på lærebøker og undervisningsmateriell. Fortsatt betaler foreldrene skolepenger på noen skoler for at det i det hele tatt skal være mulig å drive skolen. Dette utelukker da de barna som ikke har foreldre som kan betale. 


Bistandsaktuelt 12.04.2016: "Gi gutter utdanning, så er det mindre sjanse for at de griper til våpen"

Opp mot syv millioner barn går ikke på skole i DR Kongo i 2016. Det betyr at 40 prosent av barn i skolealder ikke får den utdanningen de har krav på. Sjokkerende høye tall, mener Redd Barna.

– Skal man drive med bistand, og spesielt utdanningsbistand, må man tenke langsiktig. For det finnes ingen quick fix, sier Redd Barnas stedlige representant i DR Kongo, Heather Kerr til Bistandsaktuelt.


På "våre" 10 Urafikiskoler i Bukavu er det til sammen ca.7000 elever. Elevene på de ti skolene, opplever til tross for nød og fattigdom, en god skolegang. De har trygge skoledager fylt med lek, læring og gode opplevelser. Lærerne er opptatt av hvordan de kan legge opp undervisningen slik at elevene lærer og får utvikle seg best mulig. I Urafiki er vi opptatt av at vi kan lære av hverandre. Et godt eksempel er lærerseminaret i 2016 - rapport her